Ποίηση Κωνσταντίνος Μίλιος


οι λέξεις ...
οι φωνές ...
οι κραυγές ...
όλα είναι εσύ ...
καθώς το βλέμμα σου
ξυπνάει κάθε μου φαντασία ...
όλα τα δαιμόνια παίρνουν θέση
σε έναν ανελέητο πολεμικό χορό ...
μου ξυπνάς κάθε ανήθικο
που έχω μέσα μου
σε θέλω ...


Κωνσταντίνος Μίλιος