Ποίηση Ελένη Αποστόλου


Περιπλανάσαι σε δρόμους,
σε βουνά, σε θάλασσες.
Μια φωτογραφική μηχανή
κρατάς πάντα στα χέρια σου,
μόνο έτσι αποτυπώνεις

εικόνες που μιλούν με τα μάτια σου...
Θεατής από τον φακό
της δικής σου ζωής...


Ελένη Αποστόλου