Αύρα (Πρόλογος)

Χιλιάδες χρόνια πριν η Γη καταστράφηκε. 
 
Μολύναμε τον πλανήτη τόσο πολύ, που οι τελευταίες φυσικές άμυνες έπεσαν, αφήνοντας όλους τους ζωντανούς οργανισμούς απροστάτευτους, μπροστά σε μια σειρά φυσικών καταστροφών. Το ανθρώπινο γένος κατάφερε να κάνει εφικτή την επέκταση στον Άρη, με αποτέλεσμα τη μετανάστευση του είδους μας εκεί. Λίγο καιρό αργότερα, μια μετάλλαξη στο DNA των ανθρώπων αποκάλυψε ένα παράξενο φαινόμενο: την Αύρα.

Με τον καιρό η Αύρα έγινε σταθερή. Ένα χρώμα για κάθε προσωπικότητα, για κάθε ταλέντο. Η κοινωνία μας αναπτύχθηκε γύρω από αυτή την ιδέα, ακυρώνοντας τις θρησκείες και τις εθνικότητες. Όσα χρόνια το είδος μας ζούσε στον Άρη, δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος που να μην περιβάλλεται από αύρα.

Μέχρι τώρα... 
Ευριδίκη Πετσά