Ποίηση Φώτης Καλλιβρετάκης - Θνητότητα


Τη θνητή μου μοίρα αγκαλιάζω με στοργή, 

γιατί εκείνη τα χείλη μου δροσίζει με σταγόνες ζωής. 

Τι κι αν είναι πικρές; 

Τι κι αν είναι φαρμάκι;

Φώτης Καλλιβρετάκης