Ποίηση Myra - Απόσταγμα


Όσο για εκείνο το κορίτσι
Πολλές ιστορίες γεννήθηκαν
Με την κάθε μια να σκάει άτσαλα
στις άγονες πλαγιές της
Μαρτυρώντας την ισχύ που κανείς δεν ποδοπάτησε

Η χώρα της με αυτοκρατορικό ένταλμα
Πολιορκήθηκε,
Κομματιάστηκε,
Λησμονήθηκε,
στο απαύγασμα του πάθους

Πολλές ιστορίες γεννήθηκαν
Όμως διόλου διανοήθηκαν
Ότι όποια εκδοχή και να επέλεξαν
Καμία δεν την εμπεριείχε 

Myra

(Εμπνευσμένο από https://www.youtube.com/watch?v=3rW7Vpep3II&ab_channel=NuclearBlastRecords)